פיתוח עסקי – קבלת שרות מחברות חיצוניות

קבלת השרותים מחברות חיצוניות הוא חלק אינטגראלי מתהליכי פיתוח עסקי של החברה. להבדיל מספקים אשר מספקים לארגון חומרי גלם או סחורות, נותני השרותים מספקים שרותים במגוון תצורות שונות. חשוב להבחין בין סוגי שרותים אלו, המשמעות שלהם לארגון ולנתח בהתאם לכך את התרומה שלהם לחברה.
ייעוץ – שרותי ייעוץ נעשים לרב על ידי חברות אשר נקראות חברות יעוץ, שרותים המתקבלים לרב לשתי סוגיות עיקריות:
·         התמודדות עם בעיה בארגון – כאשר הארגון עומד בפני בעיה ואין לארגון את הידע בזיהוי הגורמים ו/או בהגדרת הפתרון לבעיה. מקרים שכיחים הינם של הפסדים/ירידה ברווחיות, תחלופת עובדים גבוהה, ירידה בתפוקות ועוד.
·         ליווי בפעילות שלארגון אין את הידע לגביו – כאשר הארגון נתקל בפעילויות/פרויקטים בפעם הראשונה או שלא כדאי כלכלית לייצר מומחיות פנימית. מקרים שכיחים הינם של ליווי להנפקה בבורסה או הכנת דוחות שנתיים, קבלה של תקינה כזו או אחרת, יציאה לשוק חדש ו/או פיתוח מוצר ועוד.
כמובן יש מקרים נוספים אך החשוב להבין ולקחת בחשבון שבסוף תהליך ייעוץ הארגון מקבל מסמך, עם מסמך זה הארגון צריך לבצע את הפעולות הרלוונטיות, ברב המקרים רב חברות היעוץ מסיימות את פעילותן במתן המסמך.
החשוב לזכור ולהבין, שצריכה של שרותי ייעוץ נועדה כאשר הארגון מעוניין "לקנות" ידע אשר לא קיים בארגון ואין הוא מעוניין להקנות ידע זה לארגון.
הדרכה – שרותי הדרכה נעשים לרב על ידי חברות הדרכה/פיתוח ארגוני, חברות מחשוב וחברות יעוץ. את שרותי ההדרכה ניתן לחלק לשלושה סוגים עיקריים:
·         הקניית ידע חדש – כאשר הארגון נדרש לרכוש מיומנות חדשה, מקרים שכיחים הם לרב הדרכות בעקבות שינויים כגון החלפת מערכות מידע, שינויים בחוק/רגולציה, הכנסת מוצרים חדשים, שינויים ארגוניים ועוד. הקניית ידע זו נעשית לרב בפרויקט.
·         שיפור ידע קיים – כאשר הארגון מעוניין למקצע את עובדים ולייעל ולשפר תהליכים. מקרים שכיחים הם יציאה של עובדים לקורסים, הכשרות פנימיות על תהליכי עבודה, אימון מכירות ועוד. הקניית ידע זו נעשית לרב בצורה שוטפת.
·         פיתוח למידה – כאשר הארגון מעוניין לבצע למידה עצמאית ולהכשיר את עצמו אך מעוניין לרכוש כלי למידה כגון מערכי קורסים, לומדות ועוד.
מטרת רכישת שרותי ההדרכה היא כאשר רוצים להקנות ידע חדש לארגון ולא רק להשתמש בידע כזה (כמו ברכישת שרותי ייעוץ), חשוב להבין שידע ומיומנויות לבד אינם משנים את תצורת הפעילות והתהליכים בארגון, אלא משפעים רק על רמת הכשירות המקצועית של העובדים.
הטמעה – שרותי הטמעה נעשים לרב על ידי חברות הדרכה  ו/או ייעוץ אשר מתמחות בשרותים מעין אלו. מטרת רכישת שרותי הטמעה היא לייצר שינוי מעשי בתצורת העבודה ותהליכי העבודה הארגוניים. לרב ארגון יכנס לפרויקט הטמעה לאחר שביצע (בכוחות עצמו או על ידי חברה חיצונית) את שלבי האבחון וההכשרה.
המאפיין המשמעותי של תהליכי הטמעה הוא החיבור לפעילות היומיומית של הארגון והליווי לכדי יישום השינוי. הצלחה של פרויקט הטמעה היא כאשר נותן השרות מסיים את הפרויקט והארגון מנהל לבד את התהליך בהצלחה.
מיקור חוץ  – שרותים אלו נעשים על ידי מגוון של חברות שונות בתחומים שונים. הכוונה במיקור חוץ הינה הוצאה החוצה של תהליכים ארגוניים לספק חיצוני. ניתן לחלק את שרותים אלו לשני סוגים:
·         מיקור חוץ מלא – הוצאה מלאה של שרותים לחברה חיצונית, לרב ניתן למצוא במיקור חוץ מלא שרותים כגון ליווי משפטי, הנה"ח, ניהול IT ועוד. המאפיין של מיקור חוץ מלא הוא בכך שניתן לרב לספק השרות אחריות על תחום פעילות מוגדר והוא האחראי לביצוע כל הפעולות בתחום זה. לרב מיקור חוץ מלא ירכש כאשר אין בעל תפקיד בתחום זה בארגון.
·         מיקור חוץ חלקי – הוצאה של חלקי תהליך לחברות חיצוניות כאשר האחריות הכוללת על תחום הפעילות נשארת בארגון. מיקור חוץ מעין זה שכיח בתחום משאבי האנוש (גיוס,הדרכה,שכר…), שיווק (פרסום,מרקום), תפעול (רכב,תחזוקה..) ועוד ( כמעט בכל תחום בארגון).
מטרת מיקור החוץ הינה להוציא בעצם פעילות לגופים חיצונים תחומים אשר הארגון מניח שאין לו ערך מוסף בניהולם ו/או קיימת כדאיות כלכלית בביצועם על ידי ספק חיצוני. כאשר מוציאים פעילויות למיקור חוץ, חשוב להגדיר מהם התפוקות אותם מקבל הארגון.
לסיכום, חשוב מאוד שארגון אשר נכנס לתהליכי פיתוח עסקי ואף מעוניין להעמיקם על ידי כך הוא צורך שרותים מחברות שונות, יבחין וידע מהו הצורך לפניה לגורם חיצוני ולפי צורך זה יגדיר את סוג השרות. חשוב להבין מהן המגבלות והיתרונות של כל סוג שרות ולקבל את ההחלטה בהתאם.